SR2GA 70cm Władysławowo

Znak: SR2GA     Kanał R83 (438,975/431,375MHz)     Moc 10W

Lokalizacja: Władysłowowo - teren klubu SP2YWL Lokator: JO94ES96NP

Zezwolenie od 09.07.2008.

 • Otwarcie tonem subakustycznym (podnośną) CTCSS 94,8Hz (możliwość otwarcia nośną została wyłączona).
 • Przemiennik nie reaguje na ton 1750Hz !
 • Emisja podnośnej CTCSS 94,8Hz pozwala na nasłuch przemiennika z włączoną blokadą tonową.
 • Znamiennik telegraficzny. Nadawany samoczynnie i co kilka minut przy dłuższych relacjach.
 • Funkcja radiolatarni - znamiannik telegraficzny nadawany co piętnaście minut.
 • Potwierdzenie wejścia z pomiarem sygnału korespondenta (pojedynczy, podwójny lub potrójny roger-beep).

Operatorzy odpowiedzialni:


Budowa:

 Tor nadawczo odbiorczy został zbudowany w oparciu o płytę telefonu komórkowego analogowej sieci NMT450 FT52P. Płyta radiotelefonu została przestrojona na pasmo amatorskie, wyposażona w podwójną obudowę metalową. Wewnętrzna z blach miedzianych srebrzonych ekranuje poszczególne bloki nadajnika i odbiornika. Zewnętrzna wykonana w całości z bloku aluminium jest jednocześnie szkieletem konstrukcyjnym i radiatorem końcówki mocy.

 W celu zapewnienia wysokiej stabilności fali nośnej generator wzorcowy znajduje się poza obudową radiotelefonu. Jest to termostatowany wzorzec kwarcowy 10MHz produkcji ITT.

 W torze odbiornika w celu poprawy czułości i selektywności pracuje dodatkowo przedwzmacniacz na tranzystorach GAs-Fet SGM2016 z sześcioma filtrami heliakalnymi.

 Przemiennik został wbudowany w zamykaną na zamki szafkę stalową o wymiarach 30x30x60 cm przedzieloną przegrodą ekranującą na dwie części. W dolnej komorze chłodzonej wentylatorami znajduje się blok nadawczo-odbiorczy, zasilacz oraz system mikroprocesorowy sterujący nadajnikiem. W górnej, płytszej części znajduje się konsola sterowania zawierająca generator wzorcowy, niskoszumny przedwzmacniacz z filtrami pasmowo-przepustowymi oraz filtr dupleksowy.

 Filtr dupleksowy zastosowany w przemienniku jest przestrojonym na pasmo amatorskie fabrycznym filtrem firmy K&L zbudowanym w oparciu o  szesć  rezonatorów ćwierćfalowych (pełnowymiarowych) strojonych pojemnością. Filtr ten zapewnia niskie tłumienie w paśmie przepustowym (1<dB)  i  tłumienie w paśmie zaporowym na poziomie 85dB. Zapraszam do zapoznania się ze zdjęciami dupleksera, charakterystykami wektorowymi jego tłumienia i dopasowania oraz zdjęciami z instalacji i uruchomienia. Uprzednio (do 2010-02-26) używany był  przestrojony filtr dupleksowy typu 05113 produkcji Zakładów Radiowych Radmor S.A. o parametrach: toru Tx: Tłumienie przepustowe -1.1 dB, tłumienie zaporowe dla frx -58 dB SWR 1,34. toru Rx zaś: tłumienie przepustowe -1.2 dB, tłumienie zaporowe dla ftx -81 dB, SWR 1,45.

 Przemiennikiem steruje system mikroprocesorowy zbudowany w oparciu o mikroprocesor 80C552 i nowoczesne układy sterowane magistralą I2C - generator m.cz. Pamięć EEPROM, zegar RTC Programuje on syntezer częstotliwości, mierzy osiem poziomów napięć, temperaturę zasilacza i końcówki mocy oraz SWR, realizuje wszystkie uzależnienia czasowe, generuje raporty i znamiennik. Przy użyciu zegara czasu rzeczywistego rejestruje zdarzenia i liczy statystykę dobową oraz tygodniową użycia przemiennika. Odbiorem i nadawaniem tonów CTCSS zajmuje się w przemienniku układ CML FX365 zaś tonów DTMF układ Teltone M-8888. Znamiennik i tony potwierdzenia wejścia na przemiennik generuje układ Philipsa sterowany magistrala I2C. Do zasilania całości służy zasilacz 10A zbudowany w oparciu o układ LT1083.

 Przemiennik jest w pełni zdalnie sterowany. Zdalnie sterowanie umożliwia czuwanie nad stanem aparatury z dowolnego miejsca poprzez:

 • odczyt historii zdarzeń i statystyki
 • włączenie/wyłączenie przemiennika
 • regulację mocy wyjściowej nadajnika
 • regulacje kilkunastu parametrów czasowych związanych z otwarciem, podtrzymaniem, zamknięciem, ignorowaniem zakłóceń impulsowych oraz generowaniem potwierdzeń i znamiennika
 • włączanie/wyłączanie trybu radiolatarni
 • wybór sposobu otwarcia: fala nośna / CTCSS
 • zmianę częstotliwości tonu CTCSS

Przemiennik powstał i pracuje dzięki współpracy i pomocy:

 • SP2QBM (prace montażowe, strojeniowe, oprogramowanie mikroprocesorów),
 • SP2QBN (wykonanie i zestrojenie przedwzmacniacza),
 • SP2FWC (zakup podzespołów),
 • SQ2HEY (prace ślusarskie),
 • SP2GJE (obudowa systemu mikroprocesorowego, podzespoły elektroniczne),
 • Pomorski oddział PZK (zakup anteny X-50N ze środków oddziału),
 • Klub krótkofalowców "Galeon" SP2YWL / SN2K (aktualna lokalizacja, utrzymanie i zasilanie),
 • SQ2IHP, SP2TQI, SQ2LII, SQ2IIQ (wykonanie układu anten kierunkowych),
 • SP2IZC, SP2EBG (duplekser K&L),
 • SP2IQW (pomoc w zestrojeniu dupleksera K&L, kable RG142 B/U, złącza N).

Zdjęcia:

Najnowsze informacje o przemienniku:

Przemiennik SR2GA w remoncie.

 Przemiennik SR2GA został zdemontowany 29 grudnia 2010. W wyniku przeprowadzonych oględzin i pomiarów okazało się że uszkodzeniu uległ układ nadajnika. Wymiany wymagały następujące podzespoły:

 • hybrydowa końcówka mocy Mitsubishi M67729H2,
 • kondensatory elektrolityczne na płycie nadajnika,
 • złącza sterowania modułem nadajnika.

 Przy okazji naprawy zdecydowałem się dokonać następujących ulepszeń:

 • wymienić dotychczasowy, modernizowany w ubiegłym roku zasilacz szeregowy (transformatorowy) na przemysłowy zasilacz impulsowy Mean-Well AD-155A z dodatkowym akumulatorem rezerwowym 17Ah,
 • dobudować układ korekcji charakterystyki toru audio,
 • poprawić oprogramowanie kontrolera przemiennika a w szczególności:
  • poprawić odporność na przypadkowe sygnały mogące powodować trzaski i niezamierzone uruchomienia,
  • zmodyfikować kod odpowiedzialny za pomiar sygnału korespondenta,
  • rozszerzyć ilość parametrów modyfikowalnych z menu (bez konieczności ingerencji w kod programu),
 • zamontować oczekujący od dłuższego czasu podwójny izolator ferrytowy (gdybym zrobił to wcześniej, być może uniknąłbym awarii końcówki mocy),
 • poprawić konstrukcję mechaniczną obudowy, w sposób pozwalający na szybki dostęp serwisowy do modułu nadawczo odbiorczego przez zdjęcie tylnej ściany,
 • zmienić konfigurację przedwzmacniacza i filtrów pasmowo przepustowych w celu zawężenia pasma wzmacnianego przez przedwzmacniacz,
 • wymienić częśc okablowania sterującego i akustycznego, zarówno pomiędzy modułami jak i wewnątrz modułu kontrolera (wydzielenie toru audio z wiązki sterującej),
 • poprawić dopasowanie końcówki mocy, poprzez dokładniejsze zestrojenie wyjściowego filtra dolnoprzepustowego (w 1999 roku, kiedy płyta nadajnika była przestrajana nie mieliśmy do dyspozycji wystarczająco dokładnych przyrządów).

 Obecnie wszystkie poprawki mechaniczne, układu zasilania, toru w.cz. zostały wykonane i przemiennik jest sprawny. Do wykonania pozostały jeszcze prace programistyczne i rozbudowa toru audio.
Nową końcówkę mocy dostarczył Maciek, SP2QBN.

 

W wyniku zmian w układzie przedwzmacniacza czułośc przemiennika przedstawia się następująco:

 • -130dBm (0,075μV) - próg uruchomienia przemiennika,
 • -128dBm (0,089μV) - poziom sygnału o dewiacji 3kHz z tonem CTCSS 94,8Hz + 1kHz który utrzymuje przemiennik w stanie uruchomionym stabilnym,
 • -125dBm (0,126μV) - pozim sygnału, przy którym korespondent jest wyraźnie słyszalny,
 • -121dBm (0,200μV) - poziom sygnału, przy którym sygnał korespondenta jest dobrej jakości.

 

Poprawie uległ również poziom mocy wyjściowej, pomimo wprowadzenia dodatkowego tłumienia w podwójnym izolatorze ferrytowym. Obecnie układ nadajnika emituje moc 21W, po przejściu przez złącza, cyrkulatory i duplekser na złączu antenowym dostępne  jest 14W. Sumaryczne tłumienie złącz, łączników, cyrkulatorów i dupleksera w  gałęzi nadajnika wynosi IL=-2,27dB. Przemiennik dysponuje ośmioma poziomami mocy wyjściowej, wybieranymi z poziomu systemu mikroprocesorowego:

Nastawa Wyj. nadajnika Wyj. nadajnika Wyj. dupleksera Wyj. dupleksera
nr [dBm] [mW] [dBm] [mW]
1 9,97 9,93 7,70 5,89
2 16,77 47,53 14,50 28,18
3 21,23 132,74 18,96 78,70
4 26,77 475,34 24,50 281,84
5 31,42 1386,76 29,15 822,24
6 36,83 4819,48 34,56 2857,59
7 40,17 10399,20 37,90 6165,95
8 43,87 24378,11 41,56 14321,88

 

73! de Michał, SP2XDM

Awaria przemiennika SR2GA ?

 23 grudnia 2010 przemiennik SR2GA przestał działać. Na razie nie wiem dlaczego. Może to być problem trwałego zaniku zasilania, jak również faktyczna usterka przemiennika albo mocno już wyeksploatowanej anteny. Po Świętach Bożego Narodzenia dowiemy się co się wydarzyło - o ile będzie możliwy dojazd do klubu.

 Wszystkim kolegom krótkofalowcom, w szczególności członkom klubów SP2YWL i SP2ZIE oraz użytkownikom przemiennika SR2GA składam przy tej okazji życzenia Wszystkiego Najlepszego.

73! de Michał, SP2XDM

Zakup nowej anteny Diamond F-718

 22 października 2010 roku została zakupiona w sklepie internetowym Inradio nowa antena Diamond F-718 o następujących parametrach:

 • konstrukcja - 18 * 1/2 λ,
 • zysk 11,5 dBi,
 • moc dopuszczalna - 250W,
 • dopasowanie (SWR) - <=1,5,
 • długość - 4,6m.,
 • złącze - N.

 Zakup tej anteny z przeznaczeniem dla przemiennika SR2GA był możliwy dzięki koledze Rafałowi SQ2IHP, który wyłożył całą niezbędną kwotę. Zapraszam chętnych do współfinansowania zakupu (zwłaszcza użytkowaników przemiennika),  do kontaktu, celem ustalenia szczegółów.

 

Zakup anteny sfinansowały następujące osoby i instytucje:

 • 70% - Rafał SQ2IHP,
 • 10% - Michał SP2TQI,
 • 20% - Abel & Profit.

 Pragnę wyrazić podziękowania dla firmy Abel & Profit z siedzibą w Łodzi za sprzedaż anteny na promocyjnych warunkach oraz szybką i profesjonalną obsługę.

 

 Nowa antena zostanie zainstalowana w miejscu dostychczasowej - wysłużonej X-510N a następnie podniesiana o ok. 20m.

 

Vy 73! de SP2XDM

Wstrzymane prace nad antenami kierunkowymi

 Z przykrością informuję, że wymiana anten przemiennika SR2GA, zaplanowana przez kolegów z klubu SP2YWL na lato 2010 nie powiodła się. Anteny nie przeszły pomyślnie prób - zwłaszcza próby czasu. Surowe, nadmorskie warunki okazały się być niszczące dla połączeń - zwłaszcza zastosowanych złącz koncentrycznych i układów dopasowania. Anteny przez pół roku straciły swoje parametry elektryczne i nie nadają się obecnie do zamontowania na maszcie kratownicowym. W związku z spodziewanym nakładem pracy  i finansów potrzebnych do ich wyremontowania - temat ten został odłożony na bliżej nieokreślony termin. Być może jeszcze nastąpi powrót do tego planu, niemniej jednak rozważam możliwość zastosowania innej anteny dookólnej - np. typu 18x1/2 o konstrukcji gwarantującej trwałość w nadmorskiej atmosferze.

Niestety, tym razem duży nakład pracy i środków nie przyniósł w zamierzonym czasie spodziewanego efektu.

 

Vy 73! de SP2XDM


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni