• Przemienniki amatorskie FM i DV

  Przemienniki amatorskie FM i DV

  SR2C, SR2GA, SR2GN, SR2GS, SR2UVG - co, jak i dlaczego. Czytaj dalej
 • Stacja nasłuchowa SP2XDM AIS - Gdynia

  Stacja nasłuchowa SP2XDM AIS - Gdynia

  Ruch statków na Zatoce Gdańskiej i w okolicach około 50 mil morskich od Gdyni Czytaj dalej
 • Filtry, dupleksery, kombinery rezonansowe

  Filtry, dupleksery, kombinery rezonansowe

  Czy fabryczne urządzenia tego typu nadają się dla amatorów? Jak je przerobić i przestroić? Czytaj dalej
 • Warstwa fizyczna sieci Ethernet

  Warstwa fizyczna sieci Ethernet

  Jak płynie prąd w kablach sieci komputerowych, czy można to zobaczyć, zmierzyć, zrozumieć? Czytaj dalej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 1
 • 2

 • Strona główna

Przestrajanie filtrów NMT Nokia DFB11 i RFA11B na pasmo 70cm

 Na potrzeby przemienników 70cm, które mają zostać zamontowane w lokalizacjach obfitujących w silne sygnały emitowane w zakresach pasm UKF postanowiłem przygotować wąskopasmowe filtry mające zapobiec intermodulacjom na wejściach odbiorników. W tym celu pozyskałem demobilowe filtry kanałowe ze złomowanych stacji bazowych NMT-450 firmy Nokia. Moduły nadające się do w miarę prostego przerobienia na pasmo amatorskie 70cm to:

 • Duplekser RX bandpass / TX band-reject typu DFB 11
 • Moduł kanałowy typu RFA 11B

Czytaj dalej

Konferencja ''Wolontariat w bezpieczeństwie powiatu wejherowskiego''

 21 października 2011 roku, w godzinach 11-15, w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie odbyła się konferencja z cyklu "Bezpieczny Powiat" pt. "Wolontariat w bezpieczeństwie powiatu wejherowskiego".

 Konferencję rozpoczęło wystąpienie Starosty wejherowskiego, Pana Józefa Reszke, który powitał zaproszonych gości i przedstawił pokrótce cele i plan konferencji. Następnie wystąpił Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie, który przedstawił dotychczasowe osiągnięcia wydziału, służb i wolontariatu oraz najistotniejsze wydarzenia z ostatnich lat, w tym poprzednie konferencje i wspólne ćwiczenia.

 W zasadniczej części konferencji zaprezentowało się siedem organizacji wolontariackich, działających w obrębie powiatu (w tym Pomorski Oddział PZK):

Czytaj dalej

Uruchomienie przemiennika SR2Z po remoncie

 6 października 2011 o godzinie 14:10 nastąpiło ponowne uruchomienie przemiennika SR2Z po planowym remoncie. Najważniejszą zmianą jest rezygnacja z otwarcia przemiennika tonem 1750Hz na rzecz blokady tonowej CTCSS 94,8Hz. W przemienniku zostały wymienione oba radiotelefony, zarówno odbiorczy wymieniony dzisiaj jak i nadawczy, wymieniony w poprzednim miesiącu.

 Przepraszamy kolegów, którzy do tej pory nie dostosowali swoich stacji do nadawania tonów CTCSS. Zmiana ta była konieczna dla dobra ogółu użytkowników i trwałości samego przemiennika. Wyrażamy nadzieję że poprawione parametry pracy zrekompensują tą niedogodność. Tym samym dokonaliśmy unifikacji sposobu otwierania naszych przemienników - obecnie SR2C, SR2Z, SR2GN, SR2SB i SR2KU otwierane są w ten sam sposób, zgodny z mapą przypisania tonów blokady subakustycznej dla rejonów SP. Przemiennik emituje w czasie pracy ton 94,8Hz, możliwe jest zatem również użycie blokady tonowej w radiach użytkowników (o ile posiadają one stosowny dekoder).

 Życzymy dalekich łączności przez przemiennik, prosząc jednocześnie o powstrzymanie się od używania tonu 1750Hz i zaprogramowanie w pamięciach Waszych urządzeń subtonu 94,8Hz.

 73! de SP2GPU, SP2XDM

Modernizacja przemiennika SR2Z

 4 października 2011 przemiennik SR2Z został zdemontowany w celu przeprowadzenia wymiany odbiornika. Dotychczasowy, wysłużony odbiornik zostanie zastąpiony nowym radiem firmy Motorola, oferującym oprócz zdecydowanie większej czułości i lepszej odporności na intermodulację również dekoder CTCSS.

Czytaj dalej

Więcej artykułów…


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni